به گزارش افکارنیوز، آیدین بزرگی متولد ۱۹۸۹، پویا کیوانی متولد ۱۹۸۹ و مجتبی جراحی متولد ۱۹۸۶ سه کوهنورد مفقود شده هستند که موفق شده بودند قله برادپیک را فتح کنند. برادپیک یا k۲ در رشته کوه‌های قراقروم پاکستان واقع است و دوازدهمین نقطه مرتفع زمین به حساب می‌آید.