شدت علاقه ی او به نقاشی باعثشد به دنبال راهی برود که هر طور شده به آرزویش برسد. او برنامه ی Microsoft Paint را کشف کرد چراکه به اندازه ی کافی قابلیت بزرگنمایی داشت و آقای لاسکو می توانست با آن نقاشی بکشد.

به گزارش افکارنیوز، زمانی که پزشکان تشخیص دادند آقای هال لاسکو ۹۷ ساله دچار تضعیف بینایی در مرکز میدان دید شده است، او به فکر ایجاد هنری بود که ماندنی باشد. جالب اینجاست که او با این چشم های ضعیف می خواست نقاشی کند.

شدت علاقه ی او به نقاشی باعثشد به دنبال راهی برود که هر طور شده به آرزویش برسد. او برنامه ی Microsoft Paint را کشف کرد چراکه به اندازه ی کافی قابلیت بزرگنمایی داشت و آقای لاسکو می توانست با آن نقاشی بکشد.

اما همانطور که می دانید نقاشی کشیدن با این برنامه می تواند برای طراحان مدرن یک کابوس باشد ولی عشق و علاقه ی آقای لاسکو به نقاشی کشیدن باعثشده بود تا ۱۰ ساعت در روز را پای کامپیوتر و به نقاشی کشیدن با این برنامه ی طاقت فرسا بگذراند.

در نهایت او با کنار هم گذاشتن پیکسل ها یک نقاشی شگفت انگیز را پدید می آورد.

کد خبر: 249818