به گزارش افکارنیوز، پزشکان در جدیدترین بررسی های خود بر روی افراد سالمندو بیمار قلبی دریافته اند که خوردن بعضی از غذاها در این افراد باعثتپش قلب می شود.

گفتنی است، تپش قلب بیش از حد به دلیل نارسایی قلبی می تواند زمینه ساز تولید لخته ی خون و سکته ی مغزی شود.

بررسی ها نشان می دهند، از جمله مواد غذایی و نوشیدنی هایی که باعثتپش قلب می شود، عبارتند از مصرف زیاد نوشابه، مقادیر زیاد پنیر و قهوه.

مواد شیمیایی خاص مانند تیدامین که در موادغذایی وجود دارد می توانند باعثتحریک غدد فوق کلیوی شود که در نهایت باعثبالا رفتن فشار خون شده و این فشار خود بر قلب تأثیر می گذارد و باعثآریتمی قلب می شود.

پزشکان توصیه می کنند تا افراد سالمند در صورت خوردن نوع خاص از غذاها و احساس تپش قلب از خوردن آنها تا حد ممکن اجتناب کنند.