به گزارشافکارنیوز،شهربانو جعفری با انتقاد از نبود امکان دخالت پرستاران در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مربوط به جامعه پرستاری افزود: متأسفانه در حال حاضر کسانی برای سیستم پرستاری سیاستگذاری می کنند که نه تنها درک درستی از مشکلات و مطالبات پرستاران ندارند بلکه درد شاغلان این حرفه را نیز ندارند و حتی از آن مهمتر دغدغه مردم و رضایتمندی آنها از نظام سلامت را نیز نداشته فقط دغدغه منافع کلان خود را دارند.

وی اضافه کرد: مهمترین مشکل ما این است که در نهادهای سیاستگذاری، برای پرستاران فقط ۷ درصد از تیم سلامت تصمیم گیر هستند. آنها هستند که هم برای ما تعیین سرنوشت می کنند و هم سیاست های کلان کشوری را تعریف می کنند و هم در مقام اجرا قرار گرفته اند.

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: آنها فقط دغدغه منافع خود را دارند زیرا اگر حداقل درد مردم را داشتند تلاش بیشتری برای رضایتمندی پرستارانی که بخش عمده بار خدمات درمانی را به دوش می کشند، انجام می دادند.

وی با تأکید بر لزوم وحدت بیش از پیش جامعه پرستاری برای اجرایی شدن مصوبات و قوانین مربوط به پرستاری گفت: پرستاران باید به گونه ای با یکدیگر وحدت رویه داشته باشند و پشت هم باشند که اجازه ندهند کسی بخواهد از این موقعیت سوء استفاده کند و حقی از این قشر زحمتکش ضایع کند.

مردم نباید تاوان زیاده خواهی عده ای را بدهند

جعفری افزود: متأسفانه در نهایت این مردم هستند که تاوان زیاده خواهی های برخی را می دهند به طوری که الان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی مردم تقریباً صد درصد هزینه های درمان را از جیب خود می دهند و بیمه ها عملا خود را کنار کشیده اند.

وی ادامه داد: زمانی در مراکز درمانی گروههای کنترلی اجازه نمی داند که بیمار برود بیرون و نسخه بگیرد اما حالا این گروه را برداشته اند و مردم در اورژانس و غیر اورژانس باید بروند نسخه بگیرند، خودشان از بیرون دارو بگیرند، تجهیزات بگیرند تا خدمات به آنها ارائه شود و این در واقع یعنی سوء مدیریت.

سیاست بازی در مقوله سلامت جایی ندارد


نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری، با اشاره به تغییر دولت گفت: انتظار ما از دولت جدید این است که وزیری را برای نظام سلامت تعریف کند که واقعاً دغدغه اش مردم باشند نه سیاست. سیاست نباید در مقوله درمان دخالت کند زیرا اگر چنین شود مطمئن باشید تاوان آن را مردم پرداخت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه دوران آزمون و خطا در نظام سلامت سپری شده است، افزود: آقای روحانی باید کسی را به عنوان وزیر بهداشت گزینش کند که نیازی به گذراندن دوران آزمون و خطا نداشته باشد یا پیش از این آزمون و خطاهایش را انجام داده باشد. درد مردم و مشکلات نظام سلامت را بشناسد و با برنامه وارد این عرصه شده باشد.

جعفری خاطر نشان کرد: نظام سلامت ما دیگر وقت این را ندارد که کسی بخواهد تازه با مشکلات آن آشنا شود سپس برای آن تدبیر کند بلکه وزیر بهداشت آینده باید مراحل شناخت را طی کرده باشد و با بصیرت و نگاه عمیق وارد این حوزه شده باشد