به گزارش افکارنیوز، عکسی که می بینید در جبهه ی خوزستان گرفته شده است و احتمالا مربوط به سال های نخستین دفاع مقدس است. پیرمردی بسیجی، با یک قبضه سلاح ژ - ۳، خسته و خاک آلود، روی زمین نشسته است.

پیرمرد، کوله ی به همراه دارد که چندین عدد خمپاره ی شصت میلیمتری در آن قرار دارد. نکته ی قابل توجه، یک عدد پرتقال است که پیرمرد آن را روی پره ی خمپاره های مرگبار گذاشته است.

ظاهرا هنگام استراحت نیروها، بین آن ها پرتقال توزیع شده است و پیرمرد قبل از آن که فرصت خوردن آن را پیدا کند، به دام عکاس افتاده. این پیرمرد بسیجی، اگر در طول جنگ شهید نشده یاشد، امروز به احتمال زیاد، دیگر در قید حیات نیست. شادی روح او و همه همرزمانش بسیجی اش صلوات.