به گزارش افکارنیوز، نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۲ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور فعال شد.

نظر به اینکه هر داوطلب باید رشته دانشگاهی خود را بر اساس علایق، توانمندی‌ها، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین خصوصیات خلقی، روانی و ویژگی‌های شخصیتی خود انتخاب کند لذا در این رابطه سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته اقدام کرده است.

نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی با استفاده از اطلاعات علمی داوطلبان در آزمون سراسری سال ۹۲ و اطلاعات کدرشته محل‌های سال ۹۱ داوطلبان مشابه و با رعایت نهایی ضوابط و شرایط رشته‌هایی که شانس قبولی در آنها بیشتر است اقدام به انتخاب رشته می‌کند.

داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۲ مجاز به انتخاب رشته نشده‌اند یا در دوره‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ثبت‌نام کرده‌اند امکان استفاده از نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته را ندارند.

کد رشته محل‌های موجود در نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته بر اساس کد رشته‌محل‌های آزمون سراسری سال ۹۱ است و ممکن است در کنکور ۹۲ رشته‌محلی اضافه، حذف یا اصلاح شده باشد.

استفاده از نرم‌افزار راهنمای انتخاب رشته کاملا اختیاری است و اطلاعات این نرم‌افزار صرفا برای راهنمایی بیشتر و معرفی رشته‌محل‌هایی است که شانس قبولی داوطلب در آنها بیشتر است.

شایان ذکر است، اگر داوطلبی در بیش از یک گروه آزمایشی مجاز به انتخاب رشته شده باشد باید به ازای هر گروه آزمایشی که تمایل به استفاده از نرم‌افزار آن گروه را دارد کارت اعتباری به مبلغ ۱۰ هزار تومان خریداری کند.

نرم‌افزار راهنما به ازای هر گروه آزمایشی حداکثر ۲۵۰ کد رشته‌محل را به داوطلب پیشنهاد می‌کند و داوطلبی که در چندین گروه آزمایشی شرکت کرده است باید از بین کد رشته‌محل‌های پیشنهادی که ممکن است حداکثر ۷۵۰ کد رشته نیز باشد پس از بررسی حداکثر ۱۵۰ کد رشته‌محل را انتخاب و در فرم انتخاب رشته وارد کند.

هر داوطلب ضرورت دارد هر کد رشته‌محل را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته درج کند. بدیهی است چنانچه داوطلبی در اولین کد رشته‌محل از کد رشته‌محل‌هایی که از انتخاب‌های وی درج می‌شود پذیرفته شود انتخاب‌های بعدی وی بررسی نخواهد شد. به عبارت دیگر داوطلب باید به نحوی انتخاب رشته کند که در هر اولویتی که پذیرفته شد حسرت قبولی در انتخاب بعدی را نداشته باشد.

این نرمافزار هماکنون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل استفاده است.