به گزارش افکارنیوز؛ افراد کلاهبردار پس از برقراری اولین تماس با فرد موردنظر با شماره تلفن هایی که در پیامک های ارسالی مشخص شده است با به‌کارگیری ترفندهایی اقدام به گرفتن شماره کارت بانکی یا شماره حساب به همراه رمزهای اول و دوم کارت‌های اشخاص‌نموده، سپس مبالغ هنگفتی را از حساب‌های بانکی افراد برداشت می کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی به هموطنان هشدار داده است به هیچ عنوان، به این گونه تماس ها اعتنایی نکنند. ضمن آن که برای واریز وجه به حساب عابربانک ، نیازی به حضور صاحب کارت در کنار دستگاه خودپرداز نیست و عنوان این موضوع که در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده، صرفاً شگردی است که کلاهبرداران از آن برای خالیکردن حساب عابربانک و تحصیل رمز دوم شهروندان استفاده میکنند.