به گزارش افکارنیوز،ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: ایراداتی مثل به حدنصاب نرسیدن تعداد نفرات هیئت مؤسس که باید حداقل ۷ و حداکثر ۹ نفر باشند و همچنین عدم وجود زمین استاندارد برای راه اندازی دانشگاه، ایراداتی است که بر سر راه صدور مجوز دانشگاه منتسب به محمود احمدی‌نژاد وجود دارد.

وی افزود: با این حال این دانشگاه موافقت اصولی وزارت علوم را کسب کرده و مدت‌هاست که از این موافقت اصولی گذشته است.

حسنی در ادامه تاکید کرد: هر موسسه پس از اعلام موافقت اصولی دو سال مهلت دارد که ایرادات وارد شده را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین محمود احمدینژاد نیز برای رفع ایرادات وارد شده برای صدور مجوز دانشگاه جامع بینالمللی ۲ سال بعد از زمان صدور موافقت اصولی مهلت دارد.