در ایده ای جدید و بکر، در اسپانیا با هدف توسعه هوای پاک، روی سقف اتوبوس و ونها چمن و درخچه و سایر گیاهان کاشته شده است.

به گزارش افکارنیوز، " اتوبوس باغی " PhytoKinetic نامی است که به این اتوبوسها داده شده است که اولین نمونه های آن در منطقه گیرونا برای توریستها ایجاد شده است.

مارک گرانین از طراحان پروژه، از سیستم کولر ماشین برای آب پاشی به باغچه استفاده کرده است. همچنین باغچه با دست نیز آب داده می شود…

کد خبر: 252542