به گزارشافکارنیوز،شبکه لرزه نگاری بیرجند وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت۱۶و ۳۸ دقیقه و چهار ثانیه اعلام کرد.

براساس این گزارش مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه در ۳۳.۷۹ درجه عرض شمالی و ۵۶.۷۰ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

تاکنون گزارشی در مورد خسارات احتمالی دریافت نشده است.