به گزارش افکارنیوز،این مهاجم مست که چهارشنبه گذشته به محل ارتکاب جنایت منتقل شده بود مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت و در تشریح چگونگی قتل همسایه جوانمرد به قاضی موحدی راد(قاضی ویژه قتل عمد) گفت: آن روز می دانستم که زن یکی از همسایگانم در منزل تنهاست، به همین خاطر از پشت بام داخل حیاط آن ها پریدم. در حیاط باز بود وقتی نگاه کردم دیدم زنی سرکوچه ایستاده است. قمه را در دستم فشردم و به طرف زن همسایه رفتم.
وقتی متوجه ماجرا شد جیغ کشید به همین خاطر او را با تهدید به مرگ به داخل آشپزخانه بردم و به او گفتم چیزی نگو! من فقط می خواهم فرار کنم اما در این لحظه مردی از پشت بام آجری به سمت من پرت کرد و من از داخل حیاط فرار کردم ولی در همین حال او پیراهنم را از پشت سر کشید و من در حالی که پیراهن از تنم بیرون می آمد برگشتم و با قمه به زیر کتف او ضربه ای زدم ولی چند متر آن طرف تر توسط همسایگان آن زن دستگیر شدم.
زنی که دقایق وحشتناکی را سپری کرده بود نیز به قاضی ویژه قتل عمد گفت: فرزندم بیرون حیاط بازی می کرد و من پشت به در اتاق نشسته بودم که ناگهان ورود این جوان(متهم) را احساس کردم وقتی برگشتم با قمه بزرگی که در دستش بود تهدیدم کرد فریاد زدم، جیغ کشیدم و التماس کردم که به من کاری نداشته باشد می گفتم هرچه بخواهی می دهم، او گفت برو بیاور! گوشی تلفن و کارت عابربانک را دادم. پلاک طلایم را کشیدم که زنجیر آن پاره شد، آن را هم به او دادم ولی او تهدید می کرد که اگر رمز عابر بانکت اشتباه باشد دوباره برمی گردم. من از ترس فقط التماس می کردم و فریاد می زدم که در این لحظه صدای فرزندم را از بیرون شنیدم او متوجه ماجرا شده و همسایه را خبر کرده بود. همسایه ام از روی دیوار تکه آجری را به سمت او پرت کرد و او دیوانه وار قصد فرار داشت و خود را به هر دری می زد تا بتواند فرار کند او با قمه بزرگ همه همسایه ها را که جمع شده بودند تهدید کرد.
پسر نوجوان مقتول نیز در ادامه بازسازی صحنه حادثه گفت: با شنیدن صدای جیغ ابتدا فکر کردیم یکی دیگر از همسایگان با همسرش دعوا می کند اما پسر خردسال در حیاط ما را زد و گفت: خانه ما دزد آمده!! در این هنگام پدرم از روی دیوار برای نجات زن همسایه رفت اما او(متهم) از حیاط بیرون پرید و پدرم را با قمه زد. او حتی ضربه ای هم با ته قمه به مادرم زد تا بتواند فرار کند. پدرم خون آلود روی زمین افتاد ولی به من گفت: به دنبال او برو! وقتی با کمک همسایه ها این جوان را گرفتیم و برگشتم دیدم پدرم درخون خود غلتیده و جان باخته است. متهم ۲۶ ساله این پرونده که مهدی نام دارد به خبرنگار خراسان گفت: تا دوران راهنمایی تحصیل کردم. همسرم از ۶ ماه قبل به خاطر مصرف مشروبات الکلی مرا ترک کرده بود من بیکار بودم و نفهمیدم این حادثه چگونه رخ داد.

این گزارش حاکی است: کارآگاه احسان حسن نژاد(افسر پرونده) در ابتدای بازسازی صحنه قتل در تشریح چگونگی وقوع جنایت گفت: در تاریخ ۹۲.۳. ۲۵، قتل همسایه به پلیس گزارش شد که بلافاصله تحقیقات در این باره آغاز شد.

وی افزود: بررسی ها نشان می داد که متهم با ضربه قمه، مرد ۴۳ساله را که برای نجات یک زن اقدام کرده بود، کشته است که پس از اعتراف صریح وی به جنایت، بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی ویژه قتل عمد انجام شد.

سابقه خبر

حدود ساعت ۱۱ ظهر مورخ ۹۲.۳.۲۵ جوان ۲۶ ساله اي از روي ديوار وارد منزل يکي از همسايگانش در بولوار دوم طبرسي شده بود که با فريادهاي زني که در منزل تنها بود همسايگان وي براي نجات زن اقدام کرده بودند. در اين ميان مهاجم که به ادعاي خودش مشروبات الکلي مصرف کرده بود با ضربه قمه همسايه جوانمرد را به قتل رساند. با گزارش وقوع جنايت به مقام قضايي، متهم اين پرونده با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.