این محل دارای زمینی بالغ بر ۵۵۰۰ مترمربع و ساختمانی قریب به ۴۵۰۰ مترمربع بوده و قادر است ۵ هز ار زن و مردم نمازگزار را در خود جای دهد.

به گزارش افکارنیوز، طلایی‌ترین مسجد دنیا در " لیبی " قرار گرفته است. در حال حاضر به عنوان مرکز فرهنگی مسلمانان محسوب می‌شود و در ناحیه قدیمی " کیاپو " در مجاورت مرکز مسلمانان قرار دارد.

این محل دارای زمینی بالغ بر ۵۵۰۰ مترمربع و ساختمانی قریب به ۴۵۰۰ مترمربع بوده و قادر است ۵ هز ار زن و مردم نمازگزار را در خود جای دهد.

مسجد طلایی از مساجد فعال " مانیل " است که به علت مرکزیت خاص محله قدیمی " کیاپو " همواره مورد نظر و توجه قرار دارد.

پس از امضاي قرارداد صلح تريپلوسي كه در سال ۱۹۷۶ ميان دولت "فرديناند ماركوس" در "ليبي" امضاء شد، دولت "فيليپين" از "محمد قذافي" رهبر "ليبي" درخواست كرد از "فيليپين" بازديد كند. اين درخواست پذيرفته شد و به فاصله كوتاهي پس از امضاي قرارداد و قبل از آمدن سرهنگ "قذافي"،"املدا ماركوس" همسر رئيس جمهوري "فيليپين" كه در آن زمان فرماندار "مانيل" بود دستور ساخت مسجد طلايي را صادر كرد و اين مسجد به فاصله كوتاهي با كمكهاي دولتي "ليبي" در منطقه "كياپو" ساخته شد.

کد خبر: 252666