افکارنیوز: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: انجمن موسوم به شفای وسواس به دلیل مداخلات غیرقانونی درمانی به دادگاه معرفی شد.
دکتر حسن امامی رضوی در گفتگو با پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وب‌دا با اعلام این خبر افزود: وزارت بهداشت با برخوردهای غیرعلمی و تبلیغاتی چنین انجمن‌هایی که به منظور جلب بیمار و درآمد انجام می‌شود قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی گفت: نیازهای منطقی مردم باید با وعده‌های منطقی پاسخ داده شود نه این که به نام درمان وسواس در برخی بیماران یکسری اقدامات غیرعلمی و تبلیغاتی و سودجویانه انجام دهند و از آن دفاع کنند.
امامی رضوی با اشاره به این که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیگیری موضوع طرح شکایت از انجمن موسوم به شفای وسواس در دادگاه‌های صالحه است، بیان داشت: و اکنون طرح این شکایت مسیر قانونی خود را طی می‌کند که پس از احراز نداشتن مجوز، این انجمن تعطیل خواهد شد