به گزارش افکارنیوز،سالومه پوریامین گفت: طی حکمی که امروز(یکشنبه) محمد علی نجفی رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر کرده است، سید محمد بهشتی که پیش از این رئیس سازمان میراثفرهنگی نیز بود، به عنوان مشاور انتخاب شد.

وی افزود: همچنین طی احکامی جداگانه، جلیل گلشن که مدیر سابق موزه ملی ایران بوده است، به عنوان رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و مهدی حجت نیز به عنوان قائم مقام و معاون میراثفرهنگی انتخاب شدند.

پیش از این، ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی را پریسا محمدی، معاونت میراث فرهنگی را آتوسا مومنی برعهده داشتند.