به گزارش افکارنیوز،آمارهای پایگاه جمعیت سازمان ثبت احوال نشان می دهد ۶۰۸ هزار و ۷۵۱نفر طی پنج ماهه امسال در کشور متولد شدند.

بر اساس این گزارش، از این تعداد ۲۹۷ هزار و ۷۱ نفر دختر هستند و ولادت در نقاط شهری با ۴۷۴ هزار و ۸۲۵ مورد بیش از نقاط روستایی است.

بیشترین درصد ولادت‌ها در مناطق شهری مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سالگی مادران است.

این گزارش می افزاید: بیشترین نرخ ولادت ثبت شده مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کهکیلویه و بویراحمد بوده است.

بنا بر این گزارش، در حال حاضر نسبت جنسی بین دختران و پسران ۱۰۵.۳ است که یعنی به ازای هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۵ پسر به ثبت رسیده است.

بر اساس اين گزارش ، اكنون جمعيت كشور ۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر است و به طور متوسط هر مادري كه ۱.۷ فرزند به دنيا ميآورد، اين روند كاهش جمعيت فعال كشور را به دنبال دارد.