به گزارش افکارنیوز،مهدی حجت با بیان این مطلب گفت: دغدغه و علاقه من همیشه در حوزه میراثفرهنگی بوده است. چنانچه منع قانونی برای حضور همزمان در شورای شهر تهران و سازمان میراثفرهنگی به عنوان قائم مقام و معاون میراثفرهنگی باشد ترجیح من این است که در سازمان میراثفرهنگی فعالیت کنم.

در صورت انصراف مهدی حجت در شواری چهارم، ولی الله شجاع پوریان به عنوان منتخب سی و سوم جایگزین وی خواهد شد.