به گزارش افکارنیوز،محمد جواد کولیوند اظهار داشت: به استناد بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها افرادی که از شوراها در سمت‌های مختلف دولتی گمارده می‌شوند باید از شورای شهر استعفا دهند.

وی ادامه داد: مهدی حجت نیز تا ۱۲ شهریور وقت دارد تا در صورتی که قصد ورود به سازمان میراثفرهنگی و گردشگری را دارد از شورای شهر استعفا دهند.

کولیوند بیان داشت: اعضای شورای شهر نمیتوانند در پستهای دولتی به عنوان معاون و مدیرکل و ... انجام وظیفه کنند.