به گزارش افکارنیوز،سایت خبری محیط زیست ایران(IENA) در ادامه نوشت: هرچند آخرین خبرها تا چند روز قبل از نهایی شدن علی‌محمد نوریان برای کرسی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست حکایت داشت و گفته می‌شد رقیب وی مهندس کلانتری است و تامل بیشتر در این زمینه علت تاخیر در صدور حکمش بوده است، اما روز شنبه خبرهای جدیدتری منتشر شده است.

شنیده شده است که از دکتر عباس‌پور برای ریاست سازمان محیط زیست برنامه خواسته است که بدین ترتیب باید گفت که انتخاب رییس جدید سازمان محیط زیست با ورود وی به این عرصه وارد مرحله جدیدی شده است.

هرچند پیش از این برخی خبرها از احتمال انتخاب قالیباف برای این سمت حکایت داشته و گفته شده بود که وی برای قبول این سمت شروطی را از جمله ادغام چند سازمان موازی در این خصوص با سازمان محیط زیست درخواست کرده است اما یک مقام نزدیک به قالیباف در این خصوص ضمن رد این گونه اخبار گفت که قالیباف به محیط زیست نمی‌رود.

اما در حالی که محافل خبری از ابتدا از دکتر معصومه ابتکار به عنوان رییس جدید سازمان محیط زیست نام می‌بردند و حتی وی رییس کارگروه محیط زیست رییس جمهوری منتخب بوده است و گزارش مبسوطی را از آخرین وضعیت محیط زیست کشور و برنامه‌های اولویت دار در این حوزه به دکتر روحانی ارایه کرده است اما یکی از نزدیکان وی روز شنبه دوم شهریور ماه در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهادی از سوی رییس جمهوری برای ریاست سازمان محیط زیست به دکتر ابتکار شده است یا خیر گفت که چنین پیشنهادی تا کنون در این خصوص ارایه نشده است.

در شرایطی که طی روزهای گذشته موضوع واگذاری برخی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست به بخش خصوصی به یکی از جنجالهای رسانهای تبدیل شده به نظر میرسد ایجاد ثبات در سازمان محیط زیست حال آن که فردی جدید در این کرسی قرار گیرد و یا آن که رییس فعلی آن تثبیت شود میتواند از بسیاری از حاشیههایی که این روزها محیط زیست کشور را فرا گرفته بکاهد.