به گزارش افکارنیوز،دکتر علیرضا ناصری طی حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی به عنوان مدیرکل روابط عمومی این سازمان منصوب شد.

گفتنی است، ناصری پیش از مدیر امور روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مدیرکل امور فرهنگی سازمان نظام پزشکی، مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات رسانه، هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی را نیز عهدهدار بوده است.