به گزارش افکارنیوز،محمدحسین بازگیر افزود: در حال حاضر ۲ گونه با ارزش سمندر لرستانی و ماهی کورغار در لرستان شناسایی شده که زیستگاهشان به عنوان مناطق تحت حفاظت شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: در محل زیستگاه این گونه‎ها پاسگاه محیط‎بانی احداثشده که برای کارهای مطالعاتی در مورد زندگی آنها و حفاظت‎شان به طور خاص مورد استفاده قرار می‎گیرد.

بازگیر با اشاره به گونه‎های گیاهی اندمیک در استان ادامه داد: در بحثاین گونه‎ها، منابع طبیعی متولی امر بوده اما در مناطق تحت حفاظت محیط زیست ما از گونه در حال انقراض موسیر حفاظت می‎شود.

مدیرکل محیط زیست لرستان با اشاره به برخورد اخیر که با اکیپهای بوتهکن موسیر شده، ادامه داد: این افراد برای برخورد قانونی با آنها تحویل مراجع قضایی داده شدهاند.