به گزارش افکارنیوز، یوسف رشیدی افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ده میکرونو ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده ازن کاسته شده است.

وی با بیان اینکه از میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن نسبت به روز گذشته کاسته شده اظهار داشت: به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به جز ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم است.

رشیدی تصریح کرد: میزان آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در ایستگاه پارک رازی از تمام مناطق پایتخت بیشتر است.

به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری برای فردا است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.