به گزارش افکارنیوز،قاضی محسن افتخاری در این رابطه اظهار داشت: بخشی از احکام متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود برای رسیدگی به شعبه ای هم عرض باید ارسال می شد.

وی افزود: پس از بازگشت پرونده به دادگاه کیفری، این بخش از پرونده به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که قضات دادگاه مطالعه پرونده را آغاز کرده اند. پس از مطالعه پرونده قضات برای محاکمه تعیین وقت خواهند کرد.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره تحقیق از برخی از متهمان جدید در این پرونده گفت: بخشی از پرونده در دادسرا است و تحقیقات از متهمان در آنجا انجام می شود. در این خصوص باید از دادسرا سووال کنید.

رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.

با برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه طی ۴۲ روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲ تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.

بر اساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تائید شده است دو نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲ نفر از متهمان نیز نقض شد که به زودی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد.