فرمانده انتظامی انزلی از کشف پوست چرمی و لوح سنگی منقوش به تصاویر و نوشته‌های میخی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش افکارنیوز، هرمز عشقی عصر امروز در نشست انتظامی این شهرستان کشف دو پوست چرمی حکاکی شده به خط میخی و لوح سنگی منقوش به تصاویر و نوشته‌های میخی را از اقدام‌های مهم پلیس انزلی خبر داد.

وی اظهار کرد: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی در انزلی قصد معامله اموال عتیقه دارای قدمت تاریخی را دارند، کارآگاهان آگاهی این شهرستان رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و محل معامله این افراد را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی بندرانزلی افزود: کارآگاهان آگاهی با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد این منزل مسکونی شدند و هر چهار متهم این پرونده را در حین معامله اشیای تاریخی دستگیر کردند.

به گفته وی، از این متهمان دو پوست چرمی حکاکی شده به خط میخی و یک لوح سنگی منقوش به تصاویر و نوشته‌های میخی کشف شده است.

عشقی، با تصریح بر اینکه متهمان به بزه انتسابی خود اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: متهمان اعتراف کردند که اموال تاریخی مذکور را به واسطه حفاری غیر قانونی به دست آوردند و قصد داشتند این اشیا را ۲ میلیارد ریال معامله کنند.

وی با بیان اینکه کارشناسان میراث فرهنگی اکنون درصدد مشخص کردن قدمت این اشیای تاریخی هستند، یادآور شد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

کد خبر: 258594