به گزارشافکارنیوز،، زمین لرزه ای به قدرت ۴ دهم درمقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت ۲۰ و ۲۸ دقیقه ۵۵ ثانیه شیراز را لرزاند.

به نقل از شبکه لرزه نگاری شیراز وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز این زمین لرزه ۳۵ کیلومتری شیراز و ۴۹ کیلومتری بالا ده گزارش است.

این زمین لرزه در عمق ۳ کیلومتری زمین رخ داده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه هنوز اطلاعی در دست نیست .