به گزارش افکارنیوز، ‌ زرافه ها زندگی اجتماعی عجیبی دارند. آنها معمولا حیواناتی آرام هستند اما گاهی اوقات می توانند خشن و خطرناک شوند.

زرافه های نر به ویژه در فصل جفت گیری و دفاع از قلمرو دست به نبردهای شدیدی می زنند. زرافه های نر اغلب هنگام جنگ با گردن های بلند و قوی خود به یکدیگر ضربه می زنند تا هنگامی زرافه ضعیف تر شکست را بپذیرد.

اما گاهی شیوه نبرد آنها تفاوت می کند. در این فیلم شاهد شیوه متفاوت نبرد زرافه های نر خواهیم بود. دو زرافه بیشتر با سر هایشان را به هم کوبیده و حتی تلاش می کنند با شاخ های کوتاهشان به چشمان یکدیگر ضربه بزنند.

یکی از زرافه ها ناگهان با پشت سر ضربه محکمی به پشت سر زرافه دیگر می زند. شدت ضربه به اندازه ای است زرافه گیج شده و بیهوش بر زمین می افتد. او اکنون شکار ساده ای برای شکارچیان است.

لحظاتی بعد زرافه به هوش آمده از جا بر می خیزد و راه می رود. هرچند او در نبرد شکست خورده اما در عوض زنده مانده است.

این فیلم تماشایی حیات وحش را با هم می بینیم.

لینک فیلم