به گزارش افکارنیوز، تلویزیون ژاپن در برنامه دوربین مخفی خود در محل کار فردی، روباتی به شکل دایناسور را قرار داده بود تا با این کار او را بترسانند، اما این اتفاق به حدی موجب وحشت این کارمند ژاپنی شده که خشم مردم ژاپنی را برانگیخته است.این مرد ژاپنی پس از دیدن این روبات دایناسور فرار را بر قرار ترجیح داده و از این بابت وحشت غیر عادی را تجربه کرده و به همین دلیل این اقدام برنامه سازان تلویزیون ژاپن را منطقی ندانسته و تصمیم دارد تا از آنها شکایت کند.مردم ژاپن نيز با غيرمنطقي خواندن اين اقدام ، خواستار عذرخواهي تلويزيون ژاپن از اين اقدام هستند.