به گزارشافکارنیوز،مرتضی طلایی عضو اصولگرایی شورای شهر نائب رئیس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران شد. براساس این گزارش آرای مأخوذه ۳۱ رای بوده که طلایی ۲۲ رأی و حکیمی پور ۹ رأی آورد.