به گزارشافکارنیوز،سرهنگ کرمی اسد افزود: موضوع تخلفات این پراید در حال رسیدگی است.

وی گفت: سیستم برای خودروهایی که بیش از یک میلیون تومان جریمه معوقه دارند به صورت خودکار شکایت ثبت می کند که بحثخدمات دهی به آنها، در حوزه پلیس به پرداخت جرایم موکول می شود.

سرهنگ کرمی اسد در ادامه به رعایت حقوق شهروندی در قانون رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که منطبق بر حقوق شهروندی است، رعایت ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات است.

وی گفت: در این ماده آمده است که چنانچه فردی به هر علتی تخلفی مرتکب شده است ۲ ماه فرصت دارد تا مبلغ جریمه را پرداخت و یا برای اعتراض به واحدهای رسیدگی مراجعه کند.

سرهنگ کرمی اسد افزود: در این واحدها یک قاضی و یک کارشناس پلیس راهور حضور دارند و به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی رسیدگی می کنند.


وی گفت: رای صادر شده در این واحدها، قطعی است.

سرهنگ کرمی اسد درباره فرآیند رسیدگی به اعتراضات گفت: افراد اگر به قبض و برگه های جریمه اعتراض دارند می توانند طی ۲ ماه با مراجعه به واحد اجرائیات، اعتراض کنند و ماموران در این واحدها باید تا ۲۴ ساعت پاسخگو باشند.

وی افزود: چنانچه فرد از پاسخ داده شده اقناع نشود موضوع، در واحد رسیدگی کننده بررسی می شود.سرهنگ کرمی اسد گفت: حدود ۱۵۰ واحد رسیدگی در سراسر کشور فعال و این تعداد منطبق بر نیازهای مردم است.وی افزود: در شهر تهران هم هفت واحد رسیدگی کننده وجود دارد که دو واحد آن برای رسیدگی به جرائم بیش از یک میلیون تومان اختصاص دارد.