به گزارشافکارنیوز،در پی این بازداشت انجام دسترسی کنسولی به سفارت اسلواک در تهران فراهم و مراحل تحقیقات در خصوص افراد مذکور انجام شد. در پی تحقیقات انجام شده، آزادی ۶ تن از آنان در این مقطع توسط مقامات ذی‌ربط بلامانع تشخیص داده شد و در نتیجه این افراد در تاریخ ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۲ آزاد و به سفارت اسلواک تحویل داده شدند.

تحقیقات درباره ۲ نفر با قیمانده همچنان ادامه دارد.