به گزارشافکارنیوز،احمد مسجدجامعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به جلسات برگزار شده برای تدوین آیین‌نامه انتخاب شهردار آیا آیین‌نامه مذکور مبنای عمل خواهد بود، اظهار داشت: خیر، زیرا جلساتی که در این زمینه برگزار شده غیررسمی بوده و شورا از امروز فعالیت خود را آغاز کرده است. بنابراین بعید می‌دانم که آیین‌نامه مذکور مبنای عمل قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای انتخاب شهردار عرف و آیین‌نامه قانونی وجود دارد که باید بر اساس آن عمل کرد اما می‌توان برای دوره‌های بعدی تجدیدنظری در آن بوجود آورد.


رئیس شورای اسلامی شهرستان‌ها با تاکید بر اینکه شهردار بر اساس آیین‌نامه قانونی انتخاب خواهد شد، اظهار داشت: از امروز افرادی که تمایل به نامزدی پست شهرداری دارند می‌توانند آمادگی خود را به صورت رسمی اعلام کنند در جلسه روز یکشنبه حداقل ۵ عضو شورا آنها را پیشنهاد دهند. در این میان اگر فرصتی فراهم شود نیز برنامه‌های آنها را دریافت خواهیم کرد.

مسجدجامعی افزود: بعد از پیشنهاد گزینههای انتخاب شهردار توسط اعضای شورا آن را تصویب میکنیم تا افراد برنامهها خود را ارائه دهند.