نهضت بزرگراه سازی در پایتخت از سال ۸۴ آغاز شد و طی این مدت به اندازه ۸۰ درصد کل بزرگراه هایی که از ابتدای قرن حاضر در تهران ساخته شده بود، بزرگراه در پایتخت به بهره برداری رسید.

کد خبر: 259472