به گزارش افکارنیوز، پرندگان به طور معمول از گربه ها می ترسند چون اگر غفلت کنند به غذایی لذیذ برای آنها تبدیل خواهند شد.

اما در این فیلم شما شاهد صحنه ای عجیب خواهید بود و آن این که یک کلاغ بی محابا به دو گربه درحال نزاع نزدیک می شود و با وجود حمله گربه ها به وی اما از تلاش خود دست بر نمی دارد هرچند که میانجیگری اش به شکست می انجامد.

لینک فیلم