به گزارشافکارنیوز،محمد تقوی با تاکید بر اینکه با قطعیت می‌توانم اعلام کنم که اشکالات گرفته شده در مورد شهردار شدن قالیباف در بیش از دو دوره متوالی درست است اما باید قانون موخر و معتبر را لحاظ کنیم، افزود: در سال ۶۱ و با فضایی که در آن سال‌ها وجود داشته صلاح‌دیدهایی را داشته‌اند اما در سال ۷۵ با اشراف قانون‌گذار منعی برای توالی مسئولیت شهردار تهران گذاشته نشده است.

وی تاکید کرد که با مطالعه و پس از جلسات کارشناسی می‌تواند با قطعیت اعلام کند که شهردار تهران برای ادامه حضور در این مسئولیت هیچ منعی ندارد.

تقوی اضافه کرد: رئیس کمیسیون اصل۹۰ نظرش را در این مورد به صراحت اعلام کرده و استفساریه‌ای نیز در مورد این موضوع در مجلس ارائه شد.

شهردار تهران هیچ پرونده باز حقوقی ندارد


وی همچنین خاطرنشان کرد: شهردار تهران هیچ پرونده باز حقوقی ندارد و افزود: تا جایی که میدانم آقای قالیباف از همه افراد حقیقی و حقوقی که در دولت قبل نسبت به وی تهمت یا افترا و یا بداخلاقی داشتهاند گذشت کرده و با روحیهای که از وی سراغ دارم حتی در صورت محکومیت فرد یا مرجع مورد نظر باز هم شکایت خود را پس گرفته است.