به گزارشافکارنیوز،سیدمحمود علیزاده طباطبایی اظهار کرد: منتظر هستیم تا تصمیم دادسرا در مورد این پرونده اعلام شود.

وی درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: هنوز تصمیم جدیدی نسبت به پرونده موکلم اتخاذ نشده و همچنان منتظر اعلام‌نظر بازپرس پرونده هستیم.

فاطمه هاشمی ششم شهریور ماه سال جاری با شکایت مدعی العموم و با عنوان اتهامی انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.