به گزارشافکارنیوز،محمدجواد کولیوند با اشاره به انتخاب مسجدجامعی به ریاست شورای شهر تهران، درباره تأثیر آن بر تعامل بین دولت و مدیریت شهری، گفت: ذائقه‌های مدیریتی و تفکراتی که وارد شورای شهر چهارم تهران شد، تشخیص به تغییر دیده که باید به آن احترام گذاشت و کمک کرد تا به روند کار برای توسعه تهران، سرعت بیشتری داده شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با این تغییر، فرصت کار برای تفکر جدید در مدیریت شهری فراهم می‌شود و خون تازه ای در رگ‌های شهر جریان پیدا خواهد کرد که باید با سرعت بیشتر و کیفیت مطلوب‌تر، فضای مدیریتی بهتری را مهیا کنند تا دسترسی مردم به مسئولان شهر و خدمات شهری آماده شود.

رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا، درباره کیفیت رابطه شهرداری و دولت جدید توضیح داد: ارتباط دولت و شورای شهر بهبود پیدا می‌کند و تنش‌های قبلی تمام می‌شود؛ تقویت اعتبارات قطار شهری، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و پایین آمدن هزینه های شهر از برکات این ارتباط خواهد بود که باید آن را به فال نیک گرفت.

نایب رییس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به اینکه دود اصطکاک بین دولت و شهرداری به چشم مردم می‌رفت، ادامه داد: مسئولان در بخش عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا در دولت باید بدانند که هدف آنها باید خدمت به مردم باشد؛ بنابراین، باید به موقع، صحیح و به صلاح مردم حرکت کرد و هزینه‌های آنها را کاهش داد.

وی توضیح داد: برخی اصطکاک‌های قبلی دولت و شهرداری سیاسی بود و بعضی برگرفته از یک سری اختیارات و قوانین؛ دولت در یک مصوبه اعلام آمادگی برای کمک می‌کرد و در برخی نیز کمک نمی‌کرد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: قسمتی از آن اصطکاک‌ها نشات گرفته از بحثخدمات و قوانین بود و در مواردی نیز دولت برخی کارها را در شهرداری قبول نداشت.

وی با اشاره به حضور احمدی نژاد در شهرداری، بیان کرد: از احمدی نژاد که در سمت شهردار تهران، تمام معضلات و مشکلات شهرداری، خدمات شهر، قطار شهری و سازمان‌های متعدد را می‌‌دانست، انتظار بود کارها را سهل‌تر کند؛ اما او بر اساس اختیارات خود احساس می‌کرد مجموعه قطار شهری باید به دولت برمی‌گشت.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اصطکاکهای مربوط به قوانین همچنان بین دولت و شهرداری جدید وجود خواهد داشت، گفت: بعید است؛ تفسیرها از قانون تفاوت میکند و معتقدم در این دوره شاهد آن تنشها نخواهیم بود.