زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

این زن ۳۵ ساله در حضور قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه ۸ سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد، گفت: شوهرم بسیار خسیس است و کاری کرد که مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی‌ام را به او بخشیدم و هر چقدر ارثیه که به من رسید و حتی حقوقم را در طول زندگی از من می‌گرفت و خرجی نیز به من نمی‌داد.

وی با اشاره به اینکه می‌خواهم هرچه سریعتر از شوهرم جدا شوم چرا که با یکدیگر تفاهم نداریم و من نیز به شوهرم اعتماد ندارم، ادامه داد: شوهرم آنقدر خسیس است که حاضر نیست حتی یک لباس نو برای خود تهیه کند و طی این ۸ سال زندگی مشترک فقط ۲ بار برای من لباس خریده است.

مرد در دادگاه خانواده حاضر شد و با بیان اینکه من همسرم را طلاق نمی‌دهم، گفت: همسرم اشتباه می‌کند چرا که من به او خرجی می‌دهم و دائم با هم به خرید می‌رویم، همسرم پرتوقع است و تصور می‌کند که باید دائم پول خرج کند.

وی با اشاره به اینکه من همیشه کاری کردم که همسرم احساس آرامش کند، افزود: من همسرم را طلاق نمی‌دهم و می‌خواهم در کنارم به زندگی ادامه دهد.

زن بار دیگر در برابر قاضی این شعبه بیان کرد: باید از شوهرم جدا شوم چرا که خساست او برایم غیرقابل تحمل است.

قاضی این پرونده حکمی صادر نکرد. هر دو را به مصالحه دعوت کرد و جلسه را پایان داد.
انتهای پیام