به گزارشافکارنیوز،سیدعبدالحسین مختاباد درباره نخستین جلسه شورای چهارم تهران گفت: در این جلسه هیئت رئیسه با آرامش انتخاب شد و در هفته آینده باید به مرحله بعدی یعنی انتخاب شهردار برویم البته هنوز درباره شهرداری به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

وی درباره انتخاب هیئت رئیسه شورا گفت: هم آقای مسجدجامعی و هم آقای چمران هر دو از اعضای فعال شورای شهر بوده‌اند و سالها در شهر زحمت کشیده‌اند.

عضو جدید شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت: البته آقای چمران هم از بازوهای اصلی شورا و استاد ما هستند و ما حضور ایشان را غنیمت خواهیم شمرد.

وی افزود: چمران همچنان ریاست معنوی شورا را برعهده خواهد داشت و ما را راهنمایی خواهد کرد.