به گزارشافکارنیوز،دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیماران به خبرنگاران گفت: تا جایی که من اطلاع دارم بخشی از مبلغی که به این منظور در نظر گرفته شده بوده، توزیع شده است.

وزیر بهداشت با اشاره به روشی که پیش از این برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیماران اعمال می‌شد و همچنین شماره تلفن اعلام شده جهت تماس بیماران، گفت: تنها برخی از بیماران می‌توانستند از این طریق تماس برقرار کنند و البته رقمی که از این طریق پرداخت شده، قابل توجه نبوده است.

وی افزود: در زمینه بررسی چگونگی تامین منابع، شنبه آتی جلسه‌ای با سازمان‌های بیمه‌گر داریم. همچنین پنج‌شنبه بعدازظهر نیز با دکتر نوبخت، معاون توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری جلسه‌ای خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری را برای حوزه سلامت جذب کنیم.

وزیر بهداشت گفت: ‌این روش پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو که وزارت بهداشت شماره تلفنی اعلام کند و مردم تماس بگیرند، از جهت دسترسی برای همه بیماران چندان میسر نیست. بهترین مسیر در این زمینه بیمه‌ها هستند؛ چراکه از کارشناسان مربوطه برخوردار بوده و پوشش وسیعی نیز در کل کشور دارند.

هاشمی تاکید کرد: ما میخواهیم مطمئن شویم اگر منابع مربوط به پرداخت مابهالتفاوت قیمت دارو را دراختیار بیمهها قرار دهیم، حتما به دست مردم برسد.در این زمینه شنبه بعدازظهر در جلسه مربوطه با بیمهها صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که به جمعبندی برسیم.