به گزارشافکارنیوز،دقایقی قبل قاضی مرتضی تورک معاون امنیتی دادستان تهران در محل محل گروگانگیری در خیابان هنگام حاضر شد.