به گزارش افکارنیوز، مرد مسلح دقایقی قبل پیمان سنندجی را آزاد کرد اما هنوز راضی به آزاد کردن مسئول انضباطی شرکت واحد و تسلیم کردن خود نشده است.