به گزارش افکارنیوز، سکوت حرف ساده ایست که همیشه اشتباه ترجمه می شود …


این روزها زیادى ساکت شده ام

نمى دانم چرا حرف هایم به جای گلو

از چشم هایم بیرون مى آیند …

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوتتو بشکن، خیلى دلم خونه

بزار دوباره صدات بپیچه تو خونه

من از سکوت تو این خونه بى زارم

صدام بزن خیلى صداتو دوس دارم

- _ - _ - _ - _ - _ -

این روزها…

من خداى سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالى دنیا خط خطى نشود…

- _ - _ - _ - _ - _ -

آرام تر سکوت کن …

صداى بى تفاوتى هایت آزارم مى دهد

- _ - _ - _ - _ - _ -

دلم یک آلزایمر خفیف مى خواهد

آن قدر که یادم نرود

به نفعم است که به چند زبان زنده ى دنیا سکوت کنم

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت قلبتو بشکنو برگرد

نذار این فاصله بیشتر از این شه

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت هم تا یک جایى هنر است …

از حد که بگذرد بهم مى ریزد هر آنچه را که نباید

- _ - _ - _ - _ - _ -

ساکت نیستم

لب هایم هم نسوخته است

تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام …

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت حرفیست که گفته نمی شه

بغض می شه …

- _ - _ - _ - _ - _ -

دوست دارم خلوتی باشد تا تو سکوت کنی

و من لبریز شوم از دوست داشتن ها …

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت حرف ساده ایست که همیشه اشتباه ترجمه می شود …

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت تنها واژه ای بود

که از آن گریزان بودم

و من دیگر بعد از تو سرشار از سکوتم

- _ - _ - _ - _ - _ -

گاهی دلت می خواد همه بغض هات از توی نگاهت خونده بشن

میدونی که جسارت گفتن کلمه ها رو نداری

اما یه نگاه گنگ تحویل می گیری یا جمله ای مثل چیزی شده؟

اونجاست که بغضت رو با لیوان سکوت سر می کشی

و با لبخندی سرد می گی نه، هیچی …

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت سر شار از ناگفته هاست

دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند

رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد

وهر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق های نهان وشگفتی های بر زبان نیامده

در این سکوت حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو و من

- _ - _ - _ - _ - _ -

این روزها حرفی برا گفتن جز سکوت ندارم

اما اشک های زیادی برای ریختن دارم

- _ - _ - _ - _ - _ -

هیچ گاه به خاطر هیچکس از ارزش هایت دست نکش

چون اگر روزی آن فرد از تو دست بکشد

تو می مانی و یک من بی ارزش!

- _ - _ - _ - _ - _ -

دلم کار دست است

خودم بافتمش

تارش از سکوت

پودش از تنهایی

همین است که خریدار ندارد…

- _ - _ - _ - _ - _ -

این روزها

دلم اصرار دارد فریاد بزند

اما من جلوی دهانش را می گیرم

وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

- _ - _ - _ - _ - _ -

این روزها من روزه سکوت گرفته ام …

آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

- _ - _ - _ - _ - _ -

هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است

سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …

- _ - _ - _ - _ - _ -

سکوت..

سکوت فقط صحبت نکردن نیست…

سکوت فقط آروم بودن نیست…

سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست…

می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم

- _ - _ - _ - _ - _ -

لعنتی کاشکی می دونستی

سکوتم دردها داره واسه گفتن …

- _ - _ - _ - _ - _ -

گاهى سکوت مى آموزد

بودن همیشه در فریاد نیست

اسطوره شدن یعنى در عین رفتن بمانى

یعنى باشى یا نباشى دوستت داشته باشند و دلتنگت شوند…

- _ - _ - _ - _ - _ -

بعضى ها گریه نمى کنند

اما از چشم هایشان معلوم است که اشکى به بزرگى یک سکوت

گوشه چشمشان به کمین نشسته …

- _ - _ - _ - _ - _ -

ساکت نیستم

لب هایم هم نسوخته است

تنها تمام ِ من تاول زده از آشی که نخورده ام …