به گزارش افکارنیوز، در این ویدیو کانگورو هنگام حمام گرفتن در یک برکه، با مزاحمتهای یک سگ مواجه می شود.

این کانگورو برای دور کردن سگ مزاحم سر آن را چندین بار زیر آب می کند.

لینک فیلم