به گزارش افکار به نقل از فارس غلامرضا کاظم‌زاده در دامغان اظهار داشت: در پی دادخواهی یکی از بانک‌های شهرستان دامغان علیه فردی مبنی بر اینکه از دستگاه خودپرداز بانک مقداری پول و تراول چک به سرقت برده است، مراتب در دستور کار پلیس قرار گرفت و تحقیقات در این زمینه با همکاری مسئولان بانک انجام شد.
وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان بانک به فرد تعمیرکار که برای سرویس و تعمیر دستگاه خودپرداز به این بانک مراجعه کرده بود، مظنون شده بودند پلیس برای شناسایی فرد خاطی یک‌دستگاه دوربین در داخل دستگاه خودپرداز نصب کرد.
رئیس پلیس شهرستان دامغان ادامه داد: در نهایت با مراجعه فرد تعمیرکار با هویت «ح - ک» ‌۲۴ ساله که قصد جاسازی مبالغ به سرقت رفته را در دستگاه داشت، شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس شهرستان دامغان تصریح کرد: بر اساس اظهارات متهم سارق بر اثر غفلت کارمند بانک ۲۰۰ میلیون ریال که حاوی پول نقد و تراول چک بوده را سرقت کرده بود.
کاظم‌زاده افزود: وی بر اثر عذاب وجدان از تصمیم خود منصرف شده بود و پس از مراجعه دوم برای تعمیر مجدد ۱۰۰ میلیون ریال از مبلغ سرقت رفته را در دستگاه خودپرداز جاسازی کرد و مدعی شد بقیه را در مراحل بعدی عودت می‌دهد.
وی گفت: پس از اظهارات متهم و شکایت بانک پرونده‌ای در این راستا تشکیل و تحویل مقامات قضایی در شهرستان دامغان شد.