به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر زمین لرزه ای به بزرگی ۲ و ۹ دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) شهرستان فیروزکوه را لرزاند. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۷ و ۱۷ دقیقه صبح امروز و مرکز آن را شهر فیروزکوه و در عمق یک کیلومتری زمین اعلام کرد.

براساس گزارش ستاد حوادثوسوانح غیرمترقبه شهرستان این زلزله تلفات و خسارت مالی نداشت. پس از وقوع زلزله مردم از خانه هایشان خارج شدند.