به گزارش شبکه ایران از مرکز آمار ایران، با توجه به تغییرات حاصل از تولد، ازدواج، طلاق و فوت، براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در پایگاه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور اعمال شده و نتایج آن در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته است، موارد ذیل جهت اطلاع هموطنان اعلام می‌گردد:

۱ - خانوارهایی که در سال ۸۷ یا ۸۹ ثبت نام کرده‌اند و در یکی از وقایع چهارگانه حیاتی(تولد، ازدواج، طلاق و فوت) برای اعضای آنها اتفاق افتاده، می‌توانند از تاریخ ۱۵ شهریور به سامانه وزارت رفاه مراجعه و شماره حساب خود را اعلام نمایند:

الف) تولد: در صورتی که از شهریور ماه ۱۳۸۷ تاکنون فرزندی به خانوار شما اضافه شده مشخصات ایشان به صورت خودکار به خانواری که پدر آن عضویت دارد اضافه شده است و در صورت فوت پدر به خانواری که مادر در آن عضو است اضافه شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

ب) فوت: در صورتی که فرد فوت شده یکی از اعضای خانوار(به جز سرپرست) باشد، مشخصات ایشان بطور خودکار ار خانوار حذف خواهد شد.
- در صورتی که فرد فوت شده سرپرست خانوار باشد مشخصات وی از خانوار حذف شده و مسن ترین فرد به عنوان سرپرست موقت جایگزین شده و این فرد باید شماره حساب خود را جهت افتتاح حساب در سامانه اعلام کند.

ج) ازدواج: در صورتی که یکی از اعضای خانوار از شهریور ۸۷ تا کنون ازدواج کرده است به صورت خودکار از خانوار جدا شده و خانواری به سرپرستی مرد ایجاد شده و باید از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ جهت اعلام حساب به سامانه مراجعه کند.
د) طلاق: در صورتی که در خانواری طلاق صورت گرفته باشد زوجه بصورت خودکار از خانوار جدا شده و باقی اعضای خانوار تحت سرپرستی زوج باقی می‌ماند، برای زوجه خانواری تک نفره به سرپرستی وی ایجاد شده و باید از تاریخ ۱۵ شهریور ۸۹ جهت اعلام حساب به سامانه مراجعه کند.

۲ - براساس توضیحات فوق اگر سرپرست خانوار پس از ورود به سامانه وزارت رفاه از تاریخ ۱۵ تا ۱۵ شهریور ماه سال جاری با پیغام کد ملی شما هنوز از مرکز آمار ایران اعلام نشده است، مواجه شود، می‌تواند مسن ترین فرد خانوار را به عنوان سرپرست موقت خانوار معرفی نماید و در صورت پذیرفته نشدن منتظر مرحله بعد بماند.
بدیهی است تا زمانی که فردی از خانوار جدا نشده یارانه وی به خانوار قبلی پرداخت خواهد شد.