به گزارشافکارنیوز،لطفعلی پورکاظمی گفت: وی ادامه داد: این لیست دارو برای سال ۲۰۱۴ تنظیم شده است که در آینده نزدیک این لیست ترجمه می شود و در قالب ۱۵ هزار CD و جزوه در اختیار باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی کشور قرار می گیرد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران تصریح کرد: لیست نهایی با تغییرات جدید و جزئی همراه است بطوری که داروهای استروئیدی، موادمخدر، هورمون های مختلف و داروهای خانواده محرک ها تغییرات کلی نداشته است.

پورکاظمی گفت: فقط برخی داروها نسبت به سال گذشته با تغییرات جزئی همراه شده‌اند که به زودی جزئیات آن اعلام می شود.

وی افزود: پس از ترجمه لیست نهایی، فهرست جدید داروهای دوپینگی به ۵۰ فدراسیون ورزشی تیم‌های ملی، باشگاه‌ها، هیئت‌های پزشکی ورزشی، ادارات ورزش و جوانان، ۱۷ انجمن ورزشی ۳۰ استان و ۶۰۰ شهر و شهرستان توزیع می شود.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران افزود: در فهرست داروهای دوپینگی سال گذشته، مسکن‌های غیرمخدر شامل دیکلوفناک، استامینوفن، بروفن، آرامبخش‌ها و داروهای شل کننده عضلات جزء مواد دوپینگی محسوب نشدند.

پورکاظمی گفت: همچنین مهمترین داروهای تقویتی مجاز مانند امگا۳، ب‌کمپلکس، فارماتون، مولتی‌ویتامین، ویتامین D۱ و پودرهای مکمل نیز در فهرست مواد دوپینگی نیستند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران گفت: اما داروهایی از خانواده تستوسترون، کورتون‌ها، مواد مخدر، داروهای ادرار‌آور و داروهایی که هورمون رشد دارند نیروزا تلقی می‌شوند.

وی افزود: در فهرست داروهای دوپینگی سال ۲۰۱۳ حدود ۲ هزار قلم دارو جزء مواد نیروزا آورده شده بود.