به گزارشافکارنیوز،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که در موضوع حج و زیارت، گردش مالی بالایی وجود دارد که این پول‌ها زائران که از پیش ثبت‌نام کرده‌اند در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود، نظر شما در این باره که سازمان حج و زیارت بتواند این پول را در سازمان‌های بزرگ‌تر مانند پتروشیمی و نفت سرمایه‌گذاری کند و سود آن را به مردم بازگرداند چیست؟ اظهار داشت: ما صددرصد با این موضوع موافق هستیم چرا که این پیشنهاد را قبلاً خودمان به سازمان حج و زیارت داده بودیم.

وی افزود: ‌ در حال حاضر این سازمان یک نقش نهاد مالی هم به خود گرفته است و این نقش هم با توجه به نیازهای این سازمان در بعدهای مختلف ایجاد شده است، لذا سازمان حج و زیارت با انجام یک فعالیت اقتصادی مشخص می‌تواند از یک طرف به طرح‌هایی که نیاز به منابع مالی دارند کمک و آنها را تجهیز کنند و از طرف دیگر می‌تواند سودآوری داشته باشد و سود این فعالیت اقتصادی را به افراد سرمایه‌گذار، یعنی حجاج بیت‌الله الحرام برگردانند.

پورابراهیمی تصریح کرد: کار سازمان حج شاید این نباشد که به کار اقتصادی ورود داشته باشد، اما قاعدتاً این سازمان می‌تواند به ۲ روش عمل کند، یا اینکه یک معاونت اقتصادی یا هلدینگ اقتصادی زیرمجموعه‌اش تعریف کند که در کل جدا، ولی زیرنظر سازمان حج و زیارت باشد و البته با یک بیمه‌کردن که اصل سرمایه دچار مشکل نشود کار اقتصادی خاصی را تعریف کند و دوم اینکه می‌تواند این کار را در قالب مشارکت با شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگر انجام دهد که ساده‌ترین روش آن این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر این صندوق در بورس وجود دارد و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد البته شاید نیاز داشته باشد اذن از ولی فقیه یا هیئت دولت هم بگیرند که آن هم امکانپذیر است چرا که در حال حاضر هم این سازمان این پول را سرمایهگذاری میکند.