به گزارشافکارنیوز،دکتر بشیر حاجی بیگی اظهارداشت: از سال ۸۹ تا کنون نزدیک به ۱۵ هزار واحد خون نادر تهیه کرده ایم و در حال حاضر نیز ۷۵۰ نفر دارای گروه خونی نادر در بانک خونهای نادر عضو هستند.

وی با اشاره به شناسایی ۳ گروه خونی بسیار نادر طی ۸ گذشته در کشور، افزود: یکی از گروههای خونی نادر به نام RZRZ از یک اهدا کننده مرد ۲۸ ساله شناسایی شد. که این گروه خونی در دنیا، ۶ در یک میلیون نفر است و از نوع بسیار نادر است.

حاجی بیگی به شناسایی یکی دیگر از گروههای خونی نادر به نام WRA اشاره کرد و گفت: ۳ نفر در کشور این گروه خونی را دارند که برای اولین بار از بین ۳۰۰ نفر اهدا کننده در تهران و رشت به دست آمده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران همچنین به گروه خونی نادر به نام RZR۲ اشاره کرد که ۲ نفر مرد در تهران این گروه خونی را دارند.

وی در ادامه به گروه خونی بمبئی به عنوان یکی از گروههای خونی نادر در دنیا اشاره کرد و افزود: در کشور ما فقط ۴۱ نفر این گروه خونی نادر را دارند که در شهرهای اصفهان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، تهران، سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران و یزد زندگی می کنند.