به گزارشافکارنیوز،علی اصغر فانی در این باره افزود: این طرح همانند سنوات گذشته ادامه دارد، اما طراحی جدیدی را انجام می‌دهیم و به محض آنکه به نتیجه برسد، آن را اعلام می‌کنیم که یقینا با این طراحی جدید وضعیت افراد تحت پوشش این بیمه بهتر خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا این بیمه برای فرهنگیان بازنشسته نیز اجرایی خواهد شد یا خیر؟ پاسخ داد: در حال حاضر اولویت اول آموزش و پرورش، فرهنگیان شاغل است و بازنشستگان فرهنگی در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت.

فانی درباره تعیین تکلیف مربیان پیش‌دبستانی، گفت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دو سال فرصت دارد تا این نیروها را تعیین تکلیف کند، کمتر از یک سال از این زمان گذشته و از سوی کمیته‌ای در حال برنامه‌ریزی هستیم و به محض آنکه به نتیجه برسد، نحوه تعیین تکلیف این مربیان را اعلام خواهیم کرد، چرا که اجرای قانون وظیفه ماست.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره ایمن‌سازی اردوهای دانش‌آموزی به ویژه راهیان‌ نور که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مهم وزارتخانه تبدیل شده، گفت: روز گذشته جلسه‌ای با بسیج برگزار و اصل طرح اردوهای راهیان نور را تایید کردیم، اما بحثایمنی مورد تاکید قرار گرفته که باید پس از این، این اردوها با ایمنی کامل برگزار شود.

فانی درباره اینکه آیا امکان تبدیل سفرهای جاده‌ای راهیان نور به سفرهای ریلی وجود دارد یا نه؟ پاسخ داد: آموزش و پرورش تمام ظرفیت‌های ریلی را برای اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور در اختیار می‌گیرد، اما در برخی از مناطق از جمله جبهه‌های کردستان، دسترسی به حمل و نقل ریلی وجود ندارد، اما تامین امنیت دانش‌آموزان در این اردوها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش آییننامهای مبنی بر ایمنی، سفرهای دانشآموزی از جمله راهیان نور و اردوهای دانشآموزی وجود دارد که یک نسخه از این آییننامه در اختیار بسیج قرار گرفت تا با رعایت نکات مورد نظر، هر چه بیشتر این اردوها برای دانشآموزان ایمنتر شود.