به گزارشافکارنیوز،سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با بیان این مطلب، اظهار کرد: در مراجعه‌ای که روز یکشنبه - ۲۴ شهریور ماه - به دادسرای فرهنگ و رسانه داشتم، بازپرس پرونده اعلام کرد که فعلا تصمیمی در مورد پرونده موکلم اتخاذ نکرده است.

وی افزود: در گفت‌و‌گویی با بازپرس پرونده موکلم، وی اعلام کرد که نظرش را تا اواخر شهریورماه در مورد پرونده فاطمه هاشمی اعلام می‌کند.

علیزاده طباطبایی درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: هنوز تصمیم جدیدی نسبت به پرونده موکلم اتخاذ نشده و این پرونده همچنان در دادسراست و ما منتظر اعلام‌نظر بازپرس پرونده هستیم.

فاطمه هاشمی ششم شهریور ماه سال جاری با شکایت مدعی العموم و با عنوان اتهامی انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت.